FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रकाशित सम्पूर्ण स्थानीय राजपत्र (कानून) संगालो ८०/८१ 09/19/2023 - 13:00 PDF icon कार्यविधि संगालो फाइनल विनियोजन ऐन सहित.pdf
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०७९ ७९/८० 01/24/2023 - 15:53 PDF icon खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०७९.pdf
त्रिपुरासु्न्दरी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचार संहिता, २०७९ (आचार संहिता)) ७९/८० 09/17/2022 - 16:12 PDF icon आचार स‌ंहिता लैससास २०७९.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९ ७९/८० 09/17/2022 - 16:10 PDF icon त्रिपुरासुनदरी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको लैस्सास रणनीति २०७९.pdf
टोल विकास समिति (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/17/2022 - 11:50 PDF icon टोल विकास गठन परिचालन कार्यविधी २०७९.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात बिरामीलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 14:47 PDF icon कार्यविधि, २०७९.pdf
नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/14/2022 - 15:24 PDF icon नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि final.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/26/2022 - 13:48 PDF icon ३३३३.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/26/2022 - 13:23 PDF icon ६६६६.pdf
एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/26/2022 - 13:15 PDF icon 6565.pdf

Pages