FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - construction of Ward 3 Office Building

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - The procurement Supply and Delivery of Medicines and surgical items

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना - The Procurement of Stationary And Masaland Goods

  1. The Tripurasundari Rural Municipality, Piskar,Sindhupalchok  invites only electronic bids from eligible bidders for the procurement of “The Procurement Of Stationary and Masalanda Goods” under

उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - Construction of Tripurasundari Rural Municipality Ward No.1 Office Building

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना - The Procurement Supply and Delivery of Medicines and Surgical Items

The Tripurasundari Rural Municipality, Piskar,Sindhupalchok  invites only electronic bids from eligible bidders for the procurement of “The Procurement Supply and Delivery of Medicines and Surgical  Items” under National competi

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना (Technical specification सहित)

उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना