FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कुमार घिसिङ खरिदार भण्डार शाखा ९८४९६५०६७४
इन्द्र कुमार शाह ठकुरी कम्प्युटर अपरेटर indra.shah1442@gmail.com ९८४१७१५८६७
राजेन्द्र प्रसाद नेपाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत nrajendra2025@gmail.com ९८५१२३८१००
Rajaram Nepal सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.tripurasundari@gmail.com
भुजन श्रेष्ठ सूचना प्रबिधि अधिकृत ito1.tripurasundari@gmail.com ९८४१७१००६३
सुरज श्रेष्ठ सव इन्जिनियर ९८४७६६६४४२
कुशल अधिकारी सह-लेखापाल लेखा शाखा ९८४७२४४४११
रेवन्त दहाल खरिदार योजना तथा प्रशासन शाखा rebantadahal@gmail.com ९८४६२६८६०७
भक्त बहादुर थामी कम्प्युटर अपरेटर ९८४३७९९३८४