FAQs Complain Problems

७९/८०

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी सूचना !

स्तरवृद्धि गर्ने सम्बन्धि सूचना

कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना - स्थायी कर्मचारी

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

कार्यक्रम छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना - कृषि शाखा

गाँउ सभाको १४ औं अधिवेशनमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।