FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको दशौँ गाउँसभामा पेश गरेको तथा सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट विवरण

दस्तावेज: 

पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृति भएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

राय / सुझाव माग गरिएको सम्बन्धमा

जानकारी गराईएको सम्बन्धमा

खाता बन्दी सम्बन्धमा