FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quatation

दस्तावेज: 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री कृषि आधिनुकिकरण परियोजना सम्बन्धि सूचना

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम र त्रिपुरसुन्दरी गाउपलिकको डिजिटल पर्शवचित्र तथा घर नम्बर कायम परियोजना सम्बन्धि सूचना

अपांगता सम्बन्धी समुदायमा आधारित पुनस्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना !

दस्तावेज: 

Vacancy for Civil Engineer, IT Engineer and Kutuya

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा !

दस्तावेज: