FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा स्टाफ नर्स पदको लागि विज्ञापन आव्हान सम्बन्धी सूचना !

हे.अ. र खा.प.स.टे पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परीक्षामा उपस्थित हुने सूचना

बाँझो जग्गामा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना !

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना - हे.अ, स्टाफ नर्स, खा.पा.स.टे

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - Construction of Ward 3 Office Building

सार्वजनिक सुनुवाई संचालन सम्बन्धी सूचना !

इच्छुक महिला सहकारी संस्था/समूहले प्रस्तावपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना