FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

The Procurement for Supply and Delivery of Medicines and Sergical Items

सेवा करारमा गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

हिउँदे गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा - श्री गाउँसभा सदस्यहरु सबै ।

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा - कृषि शाखा

इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना

वडास्तरीय योजना सम्झौता कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

खायन आलु उत्पादन कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्तावना आव्हानको सूचना

कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा - श्री तौथली कृषि फर्म