FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चरिकोट, दोलखाको प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना

च्याऊ खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्ह्वानको सूचना (वडा नं २ को लागि)

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना - The Procurement of Stationary And Masaland Goods

  1. The Tripurasundari Rural Municipality, Piskar,Sindhupalchok  invites only electronic bids from eligible bidders for the procurement of “The Procurement Of Stationary and Masalanda Goods” under

उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

टोल विकास समितीका पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - Construction of Tripurasundari Rural Municipality Ward No.1 Office Building

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना - The Procurement Supply and Delivery of Medicines and Surgical Items

The Tripurasundari Rural Municipality, Piskar,Sindhupalchok  invites only electronic bids from eligible bidders for the procurement of “The Procurement Supply and Delivery of Medicines and Surgical  Items” under National competi

बागमती प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको "कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव पेश सम्बन्धि" सूचना

शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (शिक्षा शाखा)

बागमती प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको "कृषि क्षेत्रमा विपद् बाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण सम्बन्धि" सूचना !!!

कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि २०८० समेत यसै सूचना साथ संलग्न राखिएको