FAQs Complain Problems

समाचार

आधारभूत तह संचालित विद्यालयका लागि कम्प्युटर र प्रिन्टर वितरण कार्यक्रममा गाउपालिका अध्यक्ष श्री भुपेन्द्र श्रेष्ठ ज्यू बाट यस गाउपालिका भित्र संचालित एघार वटा विद्यालयका प्र.अ हरुलाई कम्प्युटर र प्रिन्टर हस्तान्तरण गर्नुभयो ।