FAQs Complain Problems

समाचार

रोजगार सम्बन्धित

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ! (शिक्षा शाखा)

करार सेवामा स्टाफ नर्स पदको लागि विज्ञापन आव्हान सम्बन्धी सूचना !

हे.अ. र खा.प.स.टे पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परीक्षामा उपस्थित हुने सूचना

शिक्षक पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ! (शिक्षा शाखा)

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - शिक्षा शाखा

आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - शिक्षा शाखा

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - ( वि.नं. ०१-०८०/८१, ०२-०८०/८१, ०३-०८०/८१ )