FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

११ औं गाउँसभाको निर्णय

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको दशौँ गाउँसभामा पेश गरेको तथा सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट विवरण

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आय व्यय विबरण

दस्तावेज: 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका निति तथा कार्यक्रम

बजेट २०७५